Özgün Danışmanlık Merkezi

Özgün Danışmanlık Merkezi Logo

Yıllardır birlikte çalışan ve psikiyatri, psikoloji, sosyal hizmetler alanından getirdikleri geçmiş psikoterapi tecrübeleriyle ekibimizin kurduğu Özgün Danışmanlık merkezi ilimizde faaliyet göstermeye başlamıştır.

Sağlıklı yaşamı hedefleyen, bir bütün olan beden ve ruh sağlığının sağlanması ve korunması sorumluluğunu üstlenmek isteyen ekibimiz sağlıklı mutlu kaliteli kişilerarası ilişkilerin sağlanması amacıyla farklı branşlarda sahasında uzman çalışma arkadaşlarımızla danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Özgün Danışmanlık Merkezi’mizde;

  • ● İlişki Danışmanlığı,
  • ● Evlilik Öncesi (flört dönemi,nişanlılık) Danışmanlığı
  • ● Evlilik Sonrası (evlilik uyum süreci, evlilikte bireysel çatışmalar, aileye çocuk katılımı) Danışmanlık Hizmeti,
  • ● Bireysel Danışmanlık (anksiyete-kaygı, travmalar, yeme bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluklar, sosyal fobi, öfke kontrol, özgüven eksikliği, kariyer planlama, tükenmişlik sendromu),
  • ● Ergenlik Sorunları (eğitim danışmanlığı, sosyal medya bağımlılığı, akran zorbalığı, okula uyum süreci, aile içi çatışma, kıskançlık duygusu, yetersizlik, aşırı güven, saldırganlık, sınav stresi ve kaygısıyla baş etme, okul fobisi, duygu gelişimi, kötü alışkanlıklara yönelme),
  • ● Çocukluk Çağı Problemleri (ayrılık anksiyetesi, mahremiyet eğitimi, tuvalet eğitimi, ebeveyne bağlanma, kardeş kıskançlığı, uyku problemi, öfke nöbetleri, çocuk zeka testleri, güvenli bağlanma)
  • ● Sağlıklı beslenme gibi alanlarda danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Amacımız; toplumun temelini oluşturan bireylerden başlayarak; çiftlere, yetişkin ve çocuklara psikolojik destek ve rehberlik, danışmanlık hizmeti vererek bireylerde olumlu farkındalıklar oluşturmaktır.

Amaç ve Hedefler

Merkezimiz

MERKEZİMİZDE SUNULAN HİZMETLER:
Merkezimizde bireysel, çift, ilişki, aile terapisi, grup çalışmaları, psiko-sosyal danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, seminer, konferans ve benzeri programlar düzenlenmektedir.

MERKEZE KABUL
Her danışan kendisi veya aile yakınları için danışmanlık hizmeti almak için merkezimize başvurabilir. Ağır zihinsel engelli bireylere doğrudan değil, ancak aile bireyleri ve yakınlarına engelli ile ilgili danışmanlık hizmeti verilebilir.

MERKEZİN İŞLEYİŞİ
Başvuru ile birlikte ilk görüşme veya danışmanlık seansı için randevu verilir. Danışmanlık sürecini yönetecek olan meslek elemanı ilk görüşme seansını yapar ve danışmanlık süreci planlanır. İlk görüşme seansı yapılmadan da danışmanlık seansı için randevu verilebilir.Danışan, günlük, haftalık veya aylık randevular şeklinde danışmanlık sürecine alınır.

Merkezimizde sunulan psikososyal hizmetler ilk görüşme seansı ve danışmanlık seansları şeklinde sunulur.

İlk Görüşme Seansı: Merkezimize başvuran bireyler ile yapılacak ilk görüşme seansı; çalışma sürecinin planlanması ve değerlendirilmesi, çalışmanın süresinin tespiti ve danışan aile bireyi veya aileye bu plan ve değerlendirmenin aktarılmasını içerir. İlk görüşme seansının süresi 45-90 dakikadır.

Danışmanlık Seansı: Merkezimize başvuran aileler ve aile bireyleri ile yapılan ilk görüşme seansı sonrasında, planlanan sürecin içeriğine ve uygulanacak danışmanlık yönteminin çeşidine uygun olarak danışmanlık seansları yürütülür. Danışmanlık seanslarının süresi 20-90 dakikadır. Danışmanlık seansının sayısı, danışan aile ve aile bireyinin sorun ve ihtiyacının niteliği ve niceliğine göre danışan, aile veya aile üyesi ile birlikte kararlaştırılır.

ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ
Merkezimiz hergün 10:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Tüm çalışanlar haftada beş günü geçmeyecek şekilde çalışmaktadır. Resmi tatil günleri, bulaşıcı hastalık, mevsim koşulları, doğal afet durumları dışında merkezin açık tutulması sağlanır.

KAYIT VE ARŞİV ESASLARI
Merkeze başvuran kişiler için kayıt yapılması ve dosya açılması zorunludur. Merkezlerde tutulan kişisel bilgi, belge ve raporlar en az beş yıl saklanır.

GİZLİLİK İLKESİ
Merkezde tutulan kişisel bilgi, belge ve raporlar ile merkezden hizmet alan kişilerin kimlik bilgileri ile yaşadıkları sorunlar ve öngörülen mesleki çalışmalarla ilgili bilgiler gizlilik ilkesine uygun olarak saklanır ve açıklanamaz. Konu ile ilgili genel hükümler saklıdır. Kayıt sisteminde ve mesleki yönlendirme çalışmalarında gizlilik ilkesine uyulur.

Ekibimiz

Uygulamalar

Image

Evlilik Öncesi Psiko-Sosyal Destek Programı

Evliliğe hazırlık,kendini tanıma ve keşfetme,eşler arası ilişkilerin sağlıklı kurulması,iletişim becerilerini geliştirme ve çatışmaları yönetebilme,problem çözme konusunda donanım kazanma,güç,denetim,uyum,denge,roller üzerinde pratikler,cinsel yaşam,bireyleri ve çiftleri etkileyen yaşam olayları,evlilik yaşamında ortaya çıkabilecek sorunlar konusunda farkındalık oluşturma, aile hukuku, haklar ve sorumluluklar gibi temel konular çerçevesinde katılımcıların kendi deneyimleri üzerinden şekillenen koruyucu önleyici bir güçlendirme programıdır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Image

Evlilik Okulu

Evliliğin içinde birey olarak var olabilme, eşler arası güç,uyum,dengenin gözden geçirilmesi,evlilik içinde işlevsel olmayan stratejilerin düzenlenmesi,sağlıklı eş ilişkisi, evliliğin zorlu zamanları ve evlilikte yaşanan sorunlar, zorlukların üstesinden gelme ve sorunların çözümü için strateji üretebilme,roller,cinsel yaşam gibi konularda rahatlamayı,güçlenmeyi hedefleyen ve sorun çözme becerilerini destekleyen bir programdır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Image

Ana Baba Okulu 1

Haftada bir gün, 2 saatlik oturumlar halinde planlanmıştır. Program 12 haftadan oluşmaktadır. 0-6 yaş çocuğu olan anneler,babalar ve/veya bakım veren kişiler katılabilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Image

Ana Baba Okulu 2

Haftada bir gün, 2 saatlik oturumlar halinde planlanmıştır. Program 12 haftadan oluşmaktadır. 7-12 yaş çocuğu olan anneler,babalar ve/veya bakım veren kişiler katılabilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Özgün Danışmanlık Merkezi Telefon

0533 049 48 77

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.