Alanlar & Uygulamalar

Psikolog - Psikiyatr - Psikoterapist

Bu rollerde çalışan kişiler, mesleki tanımları kimi zaman içiçe geçsede aslında farklı türde problemleri çözmeye çalışırlar, bazende birlikte çalışırlar.

Psikiyatristler ruhsal sorunların tanınması, yönetimi ve önlenmesi ile uğraşırlar. Psikiyatri alanında uzmanlık yapmış hekimlerdir. Çok sayıda hasta görmelerinin yanısıra bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda da yer alırlar. Ruhsal sorun sözkonusu olduğunda bunun bedensel bir hastalıktan mı, ruhsal bir hastalıktan mı kaynaklandığını ayırt etmeye çalışır, psikososyal sorunların etkisinide göz ardı etmeden bireyi biyopsikososyal bir varlık olarak değerlendirir ve tedavi gereksinimi olduğundada biyolojik tedaviler ya da psikoterapileri uygulayabilirler. Psikoloji insan bilimidir, insan nasıl düşünür, nasıl davranır, nasıl tepki verir ve nasıl etkileşime geçeri araştırır. Davranışın bütün yönleri ile ilgilenir davranışın altında yatan düşünce, duygu ve motivasyonu araştırır. Psikoloji bilimi zihnin normal işlevini inceler ve öğrenme, bellek ve normal çocuk gelişimine odaklanır. Psikologlar sıklıkla tıbbi eğitim almamıştır, ancak çok azı hastalarla çalışabilmeleri için gerekli ileri eğitimi tamamlar. Psikologlar ruh sağlığı, eğitim, iş sağlığı alanlarında uzmanlaşabilirler. Sağlık alanında uzmanlaşanları klinik, konsultasyon, adli ya da sağlık psikolojisini seçebilirler.

Psikoterapiler bireysel, grup ya da çift-aile terapileri olarak uygulanabilir. Psikoterapistler kişilerin stresle, emosyonel ya da ilişki problemleri ile veya rahatsızlık verici alışkanlıkları ile başaçıkmalarına yardım eder. Farklı psikoterapi ekolleri vardır. Bunlar; bilişsel davranışçı psikoterapi, psikoanalitik terapi, psikodinamik terapi, sistemik ve aile psikoterapisi, sanat ve oyun terapileri, hümanistik ve bütüncül psikoterapiler ve deneysel yapılandırıcı terapiler sayılabilir. Bir psikoterapist psikiyatrist, psikolog ya da psikoterapi alanında eğitim almış diğer ruh sağlığı profesyonelleri (sosyal hizmet Uzmanı, psikiyatri hemşiresi) olabilir. Tıbbi psikoterapistler psikiyatri uzmanlık eğitimi almış tıp doktorlarının en az 3-4 yıllık psikoterapi eğitimi almasıdır ve psikiyatrik hastalıkların bütüncül biyolojik ve psikoterapötik tedavisini sürdürürler.

@psikiyatristozlemozturk Instagram

İletişim & Randevu

Bilgi Almak veya Randevu Talep Etmek için aşağıda bulunan formu kullanabilirsiniz.

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.