Akademik Çalışmalar

A. Uzmanlık Tezleri:

Edirne Şehir Merkezinde Halkın Sağlık Hizmeti Tercihlerine Etki Eden Faktörler ve Kişiye yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı Edirne, 2001

Üniversite öğrencilerinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaygınlığı, eştanı ve riskli sağlık davranışlarının değerlendirilmesi Edirne, 2009

B. Ulusal ve Uluslararası Bildiriler, Yayınlar, Makaleler

 • 1) Dagdevıren N, Ozer C, Akturk Z, Sahın EM, Sahin O, Oner L. The source of knowledge of the Turkish teenagers about sexual issues: How reliable are they?. The 2001 Conference of the European Society of General Practice / Family Practice, 3-7 June 2001, Tampere / Finland. Book of Abstracts:47 (abstract no:68, oral presentation).
 • 2) Şahin EM, Özer C, Dağdeviren N, Şahin Ö, Aktürk Z. Birinci basamakta somatizasyon bozukluğuna yaklaşım. STED Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2001, 10(1): 12-14.
 • 3) BM Yalçın, EM Şahin, C Özer, ÖÖ Şahin, L Öner, N Dağdeviren, Z Aktürk. Trakya Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine başvuran hipertansiyon hastalarının sınıflandırılması ve koroner risk faktörlerinin değerlendirilmesi. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 27-30 Mart 2002. Adana. Kongre Kitabı: 446
 • 4) Ö Öztürk Şahin, EM Şahin, Z Aktürk, C Özer, N Dağdeviren. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 27-30 Mart 2002. Adana. Kongre Kitabı: 445
 • 5) Ö Öztürk Şahin, EM Şahin, C Özer, Z Aktürk, N Dağdeviren. Aile hekimliğinin toplumda tanınma durumu. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 27-30 Mart 2002. Adana. Kongre Kitabı: 407
 • 6) Sahin EM, Sahin OO. Effectiveness of primary health care services as a point of entry to the health care system. Europen General Practice Research Workshop, 8-11 May 2003 Ankara Turkey. Scientific ans Social Program. (presentation 21)
 • 7) Sahin EM, Sahin OO. Health care for chronically ill. Europen General Practice Research Workshop, 8-11 May 2003 Ankara Turkey. Scientific ans Social Program. (presentation 22)
 • 8) Yalçın BM, Şahin EM, Özer C, Şahin ÖÖ, Öner L, Dağdeviren HN, Aktürk Z. Edirne aile hekimliği polikliniğine başvuran hipertansiyon hastalarının sınıflandırılması ve koroner risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Aile Hekimliği Dergisi 2003
 • 9) Şahin EM, Şahin ÖÖ. Aile hekimliğinin toplumda tanınma durumu. Edirne’yi kapsayan bir araştırma. Aile Hekimliği Dergisi 2003
 • 10) Özer C., Şahin E.M., Dağdeviren N. ve Ö.Ö. Şahin, “Çocukluk çağı akut solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımı gerekli mi? Prospektif bir çalışma.” Aile Hekimliği Dergisi,7, 23-27 (2003).
 • 11) Özlem Öztürk Şahin, Zekeriya Aktürk, Erkan Melih Şahin. Birinci basamak sağlık kuruluşları kadın sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin neresindeler? II Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. 4-6 Haziran 2003 İstanbul. Program ve Özet Kitabı (P73):183
 • 12) Özlem Öztürk Şahin, Zekeriya Aktürk, Erkan Melih Şahin. Edirne il merkezinde çocuk sağlığı hizmetleri II Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. 4-6 Haziran 2003 İstanbul. Program ve Özet Kitabı (P98):195
 • 13) Şahin EM, Şahin ÖÖ. Poınt of entry to the health care system. A communıty based study ın Edirne, Turkey. Turk J Med Sci 2004, 34: 109-114
 • 14) Datura stramonium zehirlenmesine bağlı deliryum: Bir olgu Rugül KÖSE, Özlem ÖZTÜRK ŞAHİN, Ercan ABAY. Anatolian Journal of Psychiatry 2008; 9:54-57
 • 15) C Tuğlu, ÖÖ Şahin. Antidepresanlar bağımlılık yapar mı? Tianeptin kullanan bir olgu. Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2010;11(2):190-193
 • 16) Cengiz Tuğlu, Özlem Öztürk Şahin Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Nörobiyoloji, Tanı Sorunları ve Klinik Özellikler Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Neurobiology, Diagnostic Problems and Clinical Features. Psikiyatride güncel yaklaşımlar. Current approaches ın psychıatry 2010;2(1):75¬116 © 2010, eıssn:1309¬0674 pıssn:1309¬0658
 • 17) Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Kişilerde Ek-Tanı Demet Güleç Öyekçin, Özlem Öztürk Şahin, Erkan Melih Şahin, Uğur Zeren, Cengiz Tuğlu.. 20. Anadolu Psikiyatri günleri program ve özet kitabı:S 93
 • 18) Birinci Basamakta Yeme Bozuklukları. Eating Disorders in Primary Care. Uz.Dr. Özlem ÖZTÜRK ŞAHİN. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2012;3(2):30-6
 • 19) Şizofreni Hastalarinda Toxoplasma Ve Borrelia Seroprevalansi Ve Risk Faktörleri Sibel Cevizci, Merve Çelik, Alper Akçalı, Demet Güleç Öyekçin, Özlem Öztürk Şahin, Coşkun Baka; 16.Ulusal Halk Sağlığı Kongre kitabı. Sağlığın geliştirilmesi; S: 502
 • 20) Toplum ruh sağlığı merkezlerinde risk yönetimi. Özlem Öztürk. Paikiyayride güncel. Cilt 9; Satı 2; (Yaz 2019)
  • C.KİTAPLAR

   • 1) Tuğlu C, Şahin ÖÖ. İlişki sorunları. Psikiyatri Temel Kitabı, Ed.: Köroğlu E, Güleç C, 2. baskı, 2007.
   • 2) Özlem Öztürk Şahin. Ercan Abay. Davranışın Transgenik Modeli. Kaplan &Sadock Psikiyatri Temel Kitabı, Ed,:Aydın H, Bozkurt A, 8. Baskı, 2007
   • 3) Tuğlu C, Şahin ÖÖ. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunu Yenmek, Terapist Kitabı, Çev. Ed. Tuğlu C. HYB Basım Yayım, Ankara, 2010.
   • 4) Tuğlu C, Şahin ÖÖ. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunu Yenmek, Danışan Kitabı, Çev. Ed. Tuğlu C. HYB Basım Yayım, Ankara, 2010.
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.