Hakkımda

Psikiyatrist Özlem Öztürk

Psikiyatrist Özlem Öztürk

Uzm. Dr. Psikiyatr. Özlem Öztürk 1972’de Ankara’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini TED Ankara kolejinde, lisans eğitimin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayıp 1996 yılında “Tıp Doktoru” unvanını aldı. Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde başladığı Aile Hekimliği asistanlığını, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başarıyla tamamlayarak 2000 yılında “Aile Hekimliği Uzmanı” oldu. Aile sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı, kadın ve erkek üreme sağlığı, erken teşhis ve danışmanlık hizmetleri sunan Edirne Ana Çocuk Aile Sağlığı merkezinde 1 yıl çalıştıktan sonra 2 yıl süreyle Edirne Devlet Hastanesi Acil Servisinde Aile Hekimliği Uzmanı olarak çalıştı. Ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri ihtisasına başladı ve başarıyla tamamlayarak 2009 yılında “Psikiyatri Uzmanı” oldu. Psikiyatri Uzmanlık eğitimi esnasında Bilişsel Davranışçı Psikoterapi teorik ve süpervizyon eğitimlerini tamamladı.

Çanakkale Devlet Hastanesinde çalışmaya başladığı ilk 2 yılda Psikiyatrik yakınmalarla başvuran çok sayıda kişinin ayaktan ya da gereğinde yatarak psikiyatrik tedavilerini sürdürdü. İlgilendiği psikiyatrik durumlar kaygı-anksiyete bozuklukları (Travma sonrası stres reaksiyonu, Fobiler, Yaygın anksiyete, Panik bozukluk), Obsesif kompulsif bozukluk, Depresyon, Somatoform-ağrılı bozukluklar, Dissosiyatif-konversiyon bozuklukları, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öfke problemleri, Kişilik bozuklukları, İntihar ve intihar girişimleri, Tik bozukluğu, Saç yolma hastalığı, Hastalık hastalığı, Yeme bozuklukları, Alkol madde bağımlılıklarıdır.

Daha sonra bu çalışmalarının yanı sıra ülkemizde değişen sağlık sistemi ile birlikte ulusal ruh sağlığı eylem planı doğrultusunda kurulmaya başlanan toplum ruh sağlığı merkezinin Çanakkale Devlet hastanesinde kurulmasına öncülük etti ve emekli olana dek sorumlu hekimliğini yaptı. Hastanenin kısıtlı mali kaynakları ile yetinmeyerek psikososyal rehabilitasyon amaçlı çok sayıda atölyenin kurulması, engelli aracının alınması için yazdığı yaşam boyu ruh sağlığı için elele projesi güney Marmara kalkınma ajansı sosyal kalkınma mali destek programından azami desteği kazanarak merkezin hızla faaliyetlerine başlamasını ve çok sayıda hastaya ulaşmasını sağladı.
(https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/programlar/2013_Sosyal_Kalkinma_KAZANANLAR.pdf)

Aynı proje doğrultusunda Frankfurt’ta 36 farklı göçmenin başvurduğu, çok sayıda kayıtlı Türk hastanın bulunduğu uluslar arası bir psikososyal danışma merkezinde toplum temelli psikiyatri çalışmalarına gözlemci olarak katıldı.

Merkezde psikotik bozukluklar, Şizofreni, Şizoaffektif bozukluk, Bipolar bozukluk, Sanrılı, paranoid bozukluk gibi kronik ruhsal hastalıkların ayaktan ve yatarak tedavisi yanı sıra, koruyucu ruh sağlığı çalışmaları ile topluma kazandırma çalışmalarını sürdürdü. Ruhsal Hastalıklara yönelik "damgalama" eğilimi (stigma) ve bu eğilimin sonucu ruhsal sorunları olan hastaların toplumdan "dışlanması", hastaların ve yakınlarının yaşam kalitesini bozulması ile savaştı. Damgalama ve ayrımcılık karşıtı savunuculuk faaliyetlerini yürüttü. Ruhsal hastalıkların etkin tedavisi ilaç tedavilerinin psikoterapiyle birlikte uygulanması ile kişilerin ruhsal hastalıktan etkilenmişliğinin en aza indirilmesi hedefine çok sayıda hastada ulaştı. Şizofreniden etkilenen bireyler ve aileleriyle ilgili yapılan çalışmalardan doğan aile terapisi alanında EFTA-TIC onaylı eğitim aldı ve 2014 yılında aile ve çift psikoterapisi uygulamaya hak kazandı. CETAD tarafından verilen cinsel terapi eğitimini de 2016 yılında tamamlayarak cinsel işlev bozukluklarında psikoterapi uygulamaya başladı. Cinsel işlev bozuklukları ( cinsel isteksizlik, vajinismus, sertleşme bozukluğu, erken boşalma, orgasm bozuklukları), Yaşam dönemleriyle ilgili krizler (ergenlik, orta yaş, menopoz, andropoz), Durumsal krizlerde (ayrılık, boşanma, başarısızlık, yaşam olaylarına bağlı sorunlar), psikiyatrik bozukluklar dışında kalan ruhsal sorunlar ve psikososyal krizlerde çok sayıda bireye, çifte ve aileye danışmanlık yaptı.

2021 yılında başladığı psikodrama eğitiminde hazırlık aşamasını tamamlamış ve halen Dr Abdülkadir Özbek Psikodrama enstitüsünde Temel eğitimine devam etmektedir. DBE davranış bilimleri enstitüsü başladığı EMDR terapisi eğitimini mart 2022 tarihinde tamamlayıp EMDR 2. Düzey uygulayıcı sertifikasını almıştır.

2019 yılında özel muayenehanesinde, 2020 yılında yıllardır özel ve kamuda birlikte çalıştığı psikoterapist ekibiyle kurduğu Özgün Danışmanlık Merkezinde çalışmalarını sürdürmeye devam etti ve halen psikiyatrik hastalıklarda tedavi hizmetleri ile ekip çalışması şeklinde ruh sağlığını koruyucu-geliştirici ve iyileştirici danışmanlık hizmetleri ve bireysel-çift-ilişki-aile terapisi hizmetlerini sunmaktadır.

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.