Arzu Bircan Gürel

Arzu Bircan Gürel

Arzu Bircan Gürel

Özlem Öztürk & Özgün Danışmanlık Merkezinde

- Bireysel Danışmanlık (travma ve diğer kaygı bozukları EMDR VE BDT yöntemleri ile)
- Aile Danışmanlığı
- Çocuk Ergen Danışmanlığı (EMDR,BDT VE OYUN TERAPİSİ yöntemleri ile)
- Kurumsal Danışmanlık (kariyer planlama, insan kaynakları yönetimi işe alım süreçleri,(MMPI çok yönlü kişilik envanter test uygulaması ),iş sağlığının sürdürülmesi)
- Alkol-Madde Bağımlılığı Danışmanlığı,
- Kronik Ruhsal Hastalıklarda ( bipolar bozukluk, şizofreni) bireysel ve aile sosyal beceri eğitimi,
- İş yeri ,ev okul ziyaretleri ve koruyucu ruh sağlığı eğitimleri vermektedir.

DENEYİM/ PROJELER
1997 /2020 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığında Hemşire olarak görev yaptı.2010 yılında psikiyatri polikliniğinde çalışmaya başladı daha sonra 2012 yılında yeni kurulan Çanakkale Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin kurulmasına destek vererek 2015 yılına dek sorumlu hemşirelik görevini yürüttü. Şizofreni ,Psikotik Bozukluk, Bipolar Duygu Durum Bozukluğu tanılı danışanlar için kurulan merkezde bireysel ve aile danışmanlık hizmetlerini yürüttü.

Ruh Sağlığı Merkezinin daha etkili hizmet verebilmesi için Güney Marmara projesi hibe desteği kapsamında ‘Toplum Ruh Sağlığı İçin El Ele’ projesinin maliyet planlamasında yer aldı.

Aynı proje kapsamında Frankfurt’ ta Göçmenlere yönelik psikososyal danışma merkezlerine(amatem,gündüz hastanesi,korumalı iş yeri,psikolojik danışmanlık merkezi) gözlemci olarak katıldı.

Çanakkale Toplum Ruh Sağlığı Sosyal medya hesabını yöneterek toplum tarafında farkındalığın arttırılmasını ,danışan ve yakınların kabullenme sürecini azaltmayı, hastalıklar ve merkez faaliyetleri hakkında bilgilendirmeyi hedefledi. Farkındalığı arttırmak için kermes, sempozyum ve etkinlik düzenlemelerinde görev aldı.

2013 yılında Çanakkale Toplum Ruh Sağlığı Umut Ormanının oluşmasına katkı sağladı.

2019 yılında emekli olana kadar; Kronik ruhsal hastalıklarda aile eğitimleri ve danışmanlık hizmetlerinde ,ailelerle birlikte toplumun damgalamasını önleyici faaliyetlerde ,ev ziyaretlerinde, acil durumlarda kriz planı uygulayarak psikiyatrik hastaların atak durumlarında ,gerekirse yatarak tedavi görebilmesinin sağlanmasında, ekonomik durumu kötü olan danışanların sosyal hizmetlerden yararlanmalarında, ev hijyenlerinin ve fiziki koşullarının iyileştirilmesinde, bakıma muhtaç olanların bakım evine yerleştirilmesinde ve ziyaretlerinde, çocukların koruma kararlarının alınmasında ,alkol-madde kullanımına karşı danışmanlık hizmetlerinde, okula uyumun sağlanmasında ,işe yerleştirme -iş yeri ziyaretlerinde ,şiddet ve intiharı önleyici risk planında, evlilik ve gebelik durumlarında aile danışmanlığı düzenlenmesinde, ruh hastalığı olan bireylerin daha kolay ve etkili sağlık hizmeti alabilmeleri için Psikiyatri İl Sağlık Kurulunda görev aldı.

EĞİTİMLER
- Sağlık Bakanlığı Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Çalışma Rehberi Eğitimi (istanbul)
- BDT (Bireysel davranışçı Terapi)
- EMDR (göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) travma terapisi temel ve ileri düzey eğitimi 2020
- Çocuk EMDR eğitimi 2020
- Aile Danışmanlığı Eğitimi 2014
- Çocuk ve Ergen Psikoterapisi eğitimi
- Oyun Terapisi Uygulayıcı eğitimi
- Minesota Kişilik Envanteri Uygulayıcı Eğitimi(MMPI)
- Bier Cümle Tamamlama Testi Eğitimi
- Goodenugh Harris Bir insan Çiz Testi Eğitimi
- Bir Aile, Bir Ağaç Çiz Testi Eğitimi
- Şizofrenide BDT yaklaşımı bilgilendirme eğitimi (Prof.Dr.Hakan Türkçapar)
- Kronik Ruhsal Hastalıklarda Psikososyal Sosyal Beceri Eğitimi (Prof.Dr.Mustafa Yıldız)
- Kronik Ruhsal Hastalıklarda Aileden Aileye Destek Eğitimi(Prof.Dr.Mustafa Yıldız)
- Stres yönetimi Eğitimi
- İş Sağlığı Ve Güvenliği Diğer Sağlık Personeli Eğitimi
- Aile Sağlığı Elemanı Eğitimlerini tamamladı

KATILDIĞI KURS /SEMİNERLER
- Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği kongresi (Ankara 2013)
- Almanya Frankfurt Göçmenlere Yönelik psikososyal destek bölümlerinde gözlemci olarak (2013) 1 hafta
(korumalı işyeri ,amatem ,ruhsal hastalıklar gündüz hastanesi ,psikososyal destek birimleri psikiyatri danışma klinikleri)
- Sağlık Bakanlığı dezavantajlı gruplar sosyal içermeye doğru sempozyumu (Ankara)

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.